About School | เกี่ยวกับโรงเรียน

อ.ชวลิต หล่อสิงห์คำ (อ.แจ๊ค)

อาจารย์ชวลิต หล่อสิงห์คำ (อ.แจ็ค)

ตำแหน่ง
- อาจารย์ผู้สอนวิชาเคมี ของสถาบันกวดวิชา AMP7200

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2538 
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ฯ ลาดกระบัง
พ.ศ. 2543 
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา วิชาชีพครู
 
ประวัติการทำงาน
 
ประสบการณ์สอนกวดวิชาในสถาบันกวดวิชาชั้นนำของประเทศ มากกว่า 20 ปี
 
  • อาจารย์พิเศษวิชาเคมี โรงเรียนเซนต์ดอมินิก และโรงเรียน สารสาสน์ เอกตรา 2
 
  • ติวเตอร์วิชาเคมี ประจำสถาบันกวดวิชา JACK และสถาบันกวดวิชา AMP7200
 
  • วิทยากรรับเชิญบรรยายเจาะลึกแนวข้อสอบ O-NET , PAT 2 , โควต้าของโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ
 
  •  อาจารย์สอนผู้ออกข้อสอบ Pre Entrance ของ www.eduzone.com และ NECTECH
 
  • ได้รับเกียรติจากนิตยสาร EXIT ขอสัมภาษณ์เทคนิคการสอนวิชาเคมีเรื่อง เรียนเคมีอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ
  •  วิทยากร เสวนา เรื่อง เรียนเคมีอย่างไรไม่ให้น่าเบื่อ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
  • อาจารย์ผู้สอน  เคมีทอลค์โชว์ ที่ขายดีที่สุดของศูนย์หนังสือจุฬาฯ