Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

จักรชลัฐ มุสิสิวัฒน์(น้องบูม)ก.ท

       ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะ สอนสนุก ไม่น่าเบื่อ ช่วยให้เข้าใจเนื้อหารวดเร็ว และ มีเทคนิดในการทำโจทย์

 

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  ม.5