Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

จิราภา ประกาศชัย(น้องฝ้าย)ม.พ.

     ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะพี่ปุ๋มสอนฟิสิกส์กับเลขให้เข้าใจง่าย จากคนไม่รู้เรื่องไม่เก่งฟิสิกส์ แล้วก็พี่ปุ๋มใจดี กับพี่ๆพนักงานน่ารักมาก จุ๊บุ๊

 

โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม