Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ธนโชติ เอี่ยมวัฒนศิลป์(น้องม่อน)ส.ก.

       ชอบเพราะพี่เค้าสอนดีมากครับ ผมทดลองเรียนครั้งเดียวก็ติดใจจนต้องเรียนต่อยาว  พี่เค้าทำให้ผมเข้าใจฟิสิกส์ได้อย่างรวดเร็วและเข้าใจ สามารถนำไปใช้ทำข้อสอบได้เป้นอย่างดีครับ ถ้าน้องๆที่ต้องการเรียนฟิสิกส์ให้เข้าใจ ลองมาเรียนที่นี่ดุแล้วจะติดใจครับ

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย