Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ไกรลักษม์ ลิ้มสวรรค์(น้องกว้าง)ส.ก.

ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะ ฟิสิกส์เป็นวิชาที่ครูส่วนมากสอนแล้วเข้าใจยากขึ้น แต่พี่ปุ๋มมีวิธีการสอนแล้วเรื่องที่สนุกทำให้เข้าใจง่าย และสนุก อยากจะบอกว่า ถ้าหาที่เรียนพิเศษระดับเทพ ๆ ต้อง AMP7200 ! ครับ

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย