Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

สุทิวัส ลิ้มจิตสมบูรณ์(น้องเต๋า)ส.ก.

สอนเข้าใจง่าย พี่ปุ๋มสนิทและเป็นกันเองกับนักเรียน เรียนแล้วไม่เคยรู้สึกเบื่อ พี่ปุ๋มทำให้ผมชอบเรียนฟิสิกส์มากขึ้น อยากจะบอกน้องๆว่า ถ้าพูดถึงวิชา Phy  ต้อง AMP7200 เท่านั้น !

 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ม.6