Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

เมธัส สธนพงษ์วัชรี(น้องโบ๊ต)ส.ก.

ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะสอนเข้าใจ เรื่องเล่าสนุก พี่ปุ๋มโม้เก่ง จากที่เป็นคนโง่ฟิสิกส์ตอนนี้กลายเป็นคนที่เก่่งฟิสิกส์ไปแล้ว (มั้งครับ 555) พี่ๆเป็นกันเองมาก อยู่แล้วเหมือนอยู่บ้าน มาเรียน AMP7200 เถอะครับ จะได้ไม่เป็นภาระของพ่อแม่

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  ม.6