Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ภานุพงศ์ มณีเสถียร(น้องก้อง)ส.ธ.

พี่ปุ๋มสอนเข้าใจ ทำให้ผมรู้สึกสนุกกับฟิสิกส์ จากที่เคยเรียนที่ฟิสิกส์แล้วตกกลายเป็นสอบผ่าน ^ ^ อยากจะบอกน้องๆว่า ถ้าจะเรียนฟิสิกส์ต้อง AMP7200

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.6