Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

พีรณัฐ แดงสกุล(บอส)ส.ธ.

ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะ พี่ปุ๋มเป็น my   idol  อยากบอกน้องๆว่ามาเรียนที่ AMP7200 เด๊ะ ของเขาดีจริงๆ

 

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.6