Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

วิโรจน์ เดชธีรานุกูล(น้องโรจ)ส.ธ.

ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะสอนดี ให้เราเข้าใจในเรื่องที่เราไม่รู้  อยากให้เพื่อนๆมาเรียนกันเยอะ เพราะทำให้เราได้เรียนรู้และเข้าใจในการเรียนมากขึ้น

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.6