Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ธนเดช อ่อนตา(เจส)ส.ธ.

พี่ปุ๋มสอนสนุกมากมาย สอนแบบผู้มีความรู้ และ มีอารมณ์ในการสอน ให้ความรู้กับเด็กที่มาเรียนได้เต็มที่ เรียนแล้วไม่มีความเครียด ทำให้เด็กที่มาเรียนมีความสุขกับการเรียนมากมาย อยากจะบอกว่า พี่ปุ๋มสอนดี สอนสนุก มีความฮาทำให้ไม่เครียด สอนให้ความเข้าใจกับเด็กทุกๆคน สนใจติดต่อ AMP7200 สาขาสยามกิตติ์...

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.6