Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ธาริณี ปิ่นจุมพลแสง(น้องบิ๊ว) ซ.ย.

ชอบเรียนที่ amp7200 เพราะพี่ปุ๋มสอนดี เข้าใจง่าย เรียนแล้วไม่ง่วง  มาเรียนที่นี่ นอกจากได้ความรู้ ฟิสิกส์ เลข แล้วก็ยังได้แง่คิดอื่นๆอีกมาก ได้คลายความเครียดไปในตัว : )

 

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์   ม.6