Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ณัฐดิฐ มานิกบุตร(น้องเซฟ)ซ.ค.

ชอบเรียนที่ AMP7200 เพราะ ประหยัด ถูก เนื้อหาครบ เน้นทำโจทย์ อธิบายเคลียร์ ไม่น่าเบื่อ ลองมาดู ดีจริง

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  ม.6