Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ภาสพงศ์ จันทรรวงทอง (น้องบอส) ห.ว.

เลือกเรื่องที่เรียนได้ครับ  สะดวกจริงๆ  แถมครูก็สอนสนุกสุดๆ 

โรงเรียนหอวัง   ม.6  ครับ