Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

พัชรัญญา ประเสริฐวิทย์ (น้องโบนัท) อ.พ.

 พี่ปุ๋มสอนเรื่องที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่าย...เรียนแล้วสนุกไม่เครียด...พี่ปุ๋มเป็นคนตลกมาเรียน

เหมือนผ่อนคลาย 2 ชั่วโมง เหมือนเรียนแป๊บเดียว!! 2 ชม. ไวเหมือนโกหก 555+  พี่ๆที่ AMP น่ารักๆ

โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล  ม.6  ค่ะ