Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ภาสวิชญ์ ตันติธรรม (น้องภาด) ส.ย.

เพราะผมกับเพื่อนๆเคยไปเรียนโครงการเปปทีน  แล้วรู้สึกประทับใจ  เลยตามมาเรียนที่ AMP 7200  ก็รู้สึกว่าสอนดี  สนุก ไม่เบื่อเลย  แล้วมาเจอกันน่ะครับที่ AMP 7200

โรงเรียนสารวิทยา   ม.6 คับ