Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

กิตติพัฒน์ สิงห์ศรี (น้องเต้) ส.ย.

เพราะเคยเรียนกับพี่ปุ๋มที่โครงการเปปทีน  แล้วรู้สึกชอบ  ลองมาเรียนดู  แล้วเพื่อนๆจะรู้เองคับ

โรงเรียนสารวิทยา   ม.6  คับ