Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชลวัฒน์ จันทร์ศรีวงค์ (น้องเพชร) ส.ย.

เคยเรียนกับพี่ปุ๋มที่โครงการ เปปทีน  แล้วรู้สึกชอบจึงมาเรียนที่ AMP 7200  มาเรียนกันเยอะๆน่ะครับ

โรงเรียนสารวิทยา   ม.6  ครับ