Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชนกานต์ มังครักษ์ (น้องตาล) ส.ศ.

พี่ปุ๋มสอนดี  สนุกด้วยค่ะ  พี่ประจำสาขาอัธยาศัยดีมาก  ใจดีค่ะ   เรียนที่นี้ได้ความรู้แถมยังมีเรื่องเล่าตลกๆ  มาเรียน AMP7200 กันเถอะค่ะ

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี    ม.6  ค่ะ