Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ธัญวรัตม์ สุระสุข (น้องฝัน) ด.ม.

เพราะว่าพี่ปุ๋มสอนเข้าใจดีค่ะ  ไม่เร็วเกินไปและก็ไม่เครียดด้วย  แบบฝึกหัดเยอะค่ะ   ลองมาเรียนกันน่ะค่ะ  เพราะเค้าสอนเนื้อหาละเอียดทำให้เข้าใจมากขึ้นค่ะ

โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง  ม.6  ค่ะ