Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

วรวัฒน์ สุรพันธ์ไพโรจน์ (น้องซิง) ส.ศ.

สอนเป็นระบบ  มีสไตล์  เข้าใจง่าย  และอิสระทางการเรียนต้อง AMP 7200  ครับ

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  ม.5  ครับ