Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

กัณฐมณี น้าวเนือง (น้องกุ้ง) ห.ว.

พี่ปุ๋มเป็นกันเอง  สอนเข้าใจง่าย เรียนแล้วสบายใจ  มาเรียน AMP 7200 กันเถอะ  ดีที่สุดแล้วตั้งแต่เรียนฟิสิกส์ที่อื่นมา  อิอิ

โรงเรียนหอวัง  ม.6 ค่ะ