Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ประทีป มานะสัมสากิจ (น้องเต้) บ.ล.

พี่ปุ๋มสอนสนุก ตลก ทำให้ผมเข้าใจฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มากขึ้น  และยังช่วยเล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ต่างๆให้ผมรู้อีกด้วย  เรียนที่นี้  สอนสนุก เรียนสบาย  ทำให้เข้าใจวิชาการมากยิ่งขึ้น  มีเสียงหัวเราะอีกด้วยคับ

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  ม.6 ครับ