Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ธนภัทร เหรียญพิทักษ์กุล (น้องปอม) บ.ล.

เพราะว่าพี่ปุ๋มสามารถทำฟิสิกส์ให้กลายเป็นเรื่องง่าย  สิ่งที่ผมคิดว่ายากกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ผมทำฟิสิกส์ได้ในหลายๆเรื่อง  แล้วพี่ปุ๋มเป็นคนที่สอนสนุกมาก  และก็กล้ามโตด้วย  มาเรียนดูสิคับ

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง  ม.6  ครับ