Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

อาริฟ อาดัม (น้องริฟ) ธ.ค.

เรียนง่าย  สนุก   สามารถย้อนดูได้   มาเรียนกันเยอะๆน่ะครับ

โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม   ม.6  ครับ