Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ภาณุมาศ พันธุ์สุวรรณ์ (น้องมะปราง) ร.น.บ.

พี่ปุ๋มสอนดี  เข้าใจง่าย สอนสนุก จากคนที่เกลียดฟิสิกส์สุดๆ  กลายเป็นคนที่รักฟิสิกส์มากๆ  พี่ๆที่ดูแลก็เป็นกันเอง ชอบ AMP7200 มาก  ถ้าอยากเพิ่มเกรดจาก 1.5 มาเป็น 4 เลือก AMP7200 เถอะ  เชื่อหนู! AMP7200 เอาอยู่

โรงเรียนราชวินิตบางเขน  ม.4  ค่ะ