Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

สิทธิพล สตมหาชลาสินธุ์(น้องตาล)บ.ด.3

ชอบเรียนที่AMP 7200 เพราะ  ง่ายและสะดวกในการเข้าเรียน อาจารย์สอนเข้าใจ  ดูกวนๆด้วยไม่น่าเบื่อดีครับ

ไม่ลองมาเรียน ไม่รู้นะครับ ถ้าได้ลองเรียนแล้วจะซึ้ง

โรงเรียนบดินทรเดชา 3  ชั้น ม.6 ครับ