Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

วิณัฐฐา ศักดิ์วรกุลชัย (น้องเมล)อ.ส.ค.

พี่ปุ๋มสอนเข้าใจมากเวลาเรียนไม่ยืดเยื้อ คอร์สสั้นจบเร็ว  เรียน amp ดี มาเรียนเวลาไหนนานเท่าไรก็ได้ เหมาะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลาว่างไม่แน่นอน

โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์  ม.5 ค่ะ