Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

นิตา ศิรินิติกรณ์ (น้องเมย์)ซ.ฟ.

เพราะAMPบรรยากาศดี พี่ๆเป็นกันเอง เรียนแล้วเข้าใจขึ้นมากๆ พี่ปุ๋มสอนดีมากๆ ทำให้เข้าใจฟิสิกส์ขึ้นเยอะเลย

 โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ ม.6 ค่ะ