Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ภัทรพล ก่อมน้อย(น้องหมูนิ่ม)ต.อ.ส.

ชอบเรียน  amp by myself  เพราะ  พี่ปุ๋มสอนสรุปเข้าใจมาก  มาเรียนตอนไหนก็ได้ ออกตอนไหนก็ได้  อยากจะบอกน้องๆ หรือเพื่อนๆ ให้มาเรียนที่  AMP7200 เพราะว่า  amp by myself  มาตอนไหนก็ได้ ออกตอนไหนก็ได้ เรียน 10 นาที ก็ได้

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ ม.4  ครับ