Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

สิรินดา สวัสดิ์ฤทธิรณ (น้องปริมมี่)ส.ผ.

ชอบเรียนที่ AMP7200  สอนสนุก เข้าใจง่าย มีโจทย์ฝึกหลากหลาย อยากจะชวน น้อง ๆ หรือเพื่อน ๆ มาเรียนที่ AMP 7200 กันนะสอนดี

 โรงเรียนราชินีบน ม.4 ค่ะ