Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ธีรวัฒน์ เส้นคราม (น้องบิว)ต.อ.ส.

ชอบเรียน  amp by myself  เพราะ  พี่ปุ๋มสรุปเนื้อหาได้ดี ทำโจทย์เยอะและสอนดี  อยากจะบอกน้องๆ หรือเพื่อนๆ ให้มาเรียนที่  AMP7200 เพราะว่า  AMP BY MYSELF  ทำให้รู้จักการแบ่งเวลาได้

โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์  ม.4 ครับ