Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ธัชกร คุณาอถิวุฒิ(น้องโจโจ้)DS.

ชอบเรียน  amp by myself  เพราะ  จัดสรรเวลาเรียนได้สะดวก  พี่ปุ๋มสอนสนุก และ เข้าใจ ทำให้ได้เกรดดี   อยากจะบอกน้องๆ หรือเพื่อนๆ ให้มาเรียนที่  AMP7200 เพราะว่า  เรียนที่  AMP ได้ไวมากกว่าความรู้  ทั้งประสบการณ์ และ ความสนุก  ไม่ต้องห่วงว่าจะเข้าเรียนไม่ตรงเวลา หรือ เสีย ชั่วโมง ในการเรียนโดยไม่ว่างมา

โรงเรียน สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ม.5 ครับ