Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

พาศิกา ศรีวรรณา (น้องBMW)บ.ด.

ชอบเรียน  amp by myself  เพราะ  พี่ปุ๋มสอนดี  วาดรูปสวย  ลายมือสวยไม่หยุดหงิด  ไม่ง่วงด้วยเพราะพี่สอนไม่เครียดไป ที่สำคัญกล้ามพี่ปุ๋มใหญ่มาก  อยากจะบอกน้องๆ หรือเพื่อนๆ ให้มาเรียนที่ AMP7200 เพราะว่า  AMP7200 ดีจริง ! ไม่หลับชัวร์

โรงเรียน  บดินทรเดชา  (สิงห์  สิงหเสนี)  ม.5 ค่ะ