Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ธนันท์ชัย หาญเลิศฤทธิ์ (น้องมาวิน)น.ต.อ.น.

ชอบเรียน  amp by myself  เพราะ  เรียนสนุกไม่น่าเบื่อ  อยากจะบอกน้องๆ หรือเพื่อนๆ  ให้มาเรียนที่  AMP7200 เพราะว่า  มาเรียนกันเยอะๆนะ

 โรงเรียน  นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  ม.4 ครับ