Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

จิรัสย์ สุนทรศารทูล (น้องแม็ค)น.ต.อ.น

ชอบเรียน  amp by myself  เพราะ สอนเข้าใจ ตรงกับที่โรงเรียนสอน  อยากจะบอกน้องๆ หรือเพื่อนๆ ให้มาเรียนที่ AMP7200 เพราะว่า  เรียนที่นี่ทำข้อสอบได้สบายมาก

โรงเรียน นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.4 ครับ