Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชานิกา ซิ้มศรีสกุล (น้องแพท) ย.บ.

เรียนคอร์ส ไฟฟ้า ชอบเรียนที่ AMP7200  เพราะ พี่ปุ๋มสอนทฤษฏีเข้าใจมากกว่า ทำให้ชอบเรียนฟิสิกส์มากขึ้น อยากจะบอกน้อง ๆ หรือเพื่อน ๆ ว่าอยากให้มาเรียนเพราะเรียนที่นี้ทำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย สอนสนุกด้วย ดูไม่ตึงเครียด

โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.5 ค่ะ