Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

วรวุฒิ เกียรติปรุงเวช (น้องหยู) ส.ธ.

เรียน  amp by my self  ชอบเรียนที่ AMP7200  เพราะ สอนเข้าใจ ไม่น่าเบื่อ อยากจะชวน น้อง ๆ หรือเพื่อน ๆ พี่ปุ๋มสอนรู้เรื่องอยากให้ คนที่ไม่ชอบ Physics ลองเปิดใจมาเรียนดู เพราะเรียนมาหลายที่แล้ว รู้สึกได้ amp7200 Ok สุด

 

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ม.6 ครับ