Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

มนต์ภัสส ถิระพันธรัตน์ (น้องแนน)ย.บ.

เรียนคอร์ส ไฟฟ้าค่ะ  ชอบเรียนที่ AMP7200  เพราะสอนดีค่ะ  เรียนแล้วไม่เครียด สอนไม่เร็วจนเกินไป ทำให้เข้าใจง่าย  : )   อยากจะชวน น้อง ๆ หรือเพื่อน ๆ ให้มาเรียนกันเยอะ ๆ เพราะที่ amp7200 สอนดีมากค่ะ สนุกสนาน ไม่เครียด

โรงเรียนโยธินบูรณะ ม.5 ค่ะ