Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

นันทิชา ภูวิภิรมย์(น้องนุ๊ก)บ.ด.

ชอบเรียน  amp by myself  เพราะ  เรียนตอนไหนก็ได้ เรียนกี่ ชม. ก็ได้ ไม่ต้องฟิคเวลา ทำให้สะดวก พี่ปุ๋มสอนดีและเข้าใจง่าย เรียนแล้วไม่เบื่อ  แล้วก็ไม่ง่วงด้วย มีโจทย์ เยอะ เรียงจากง่ายไปยาก ดีมากๆเลยค่ะ J  ส่วนพี่ๆที่เคาท์เตอร์ก็เป็นกันเองและใจดีมาก...  อยากจะบอกน้องๆ หรือเพื่อนๆ ให้มาเรียนที่  AMP7200 เพราะว่า AMP7200 เปลี่ยนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย  มาเรียนกันเยอะๆนะ

โรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์  สิงหเสนี)  ม.5 ค่ะ