Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชนาทิป ชัยพูล(น้องต๋อง)บ.ล.

ชอบเรียน  amp by myself  เพราะ พี่ปุ๋มสอนสนุก เรียนกับพี่ปุ๋มแล้วไม่เครียด ทำให้คะแนนสอบในโรงเรียนได้คะแนนดีขึ้น และสามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปสอบเข้ามหาวิทยาลัย  อยากจะบอกน้องๆ หรือเพื่อนๆ ให้มาเรียนที่  AMP7200 เพราะว่า  น้องๆที่คิดว่าคะแนนฟิสิกส์  หรือเลขของน้องๆยังไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจ พี่แนะนำให้น้องๆ มาลองเรียน ที่ AMP7200 ดู น้องจะได้ความรู้ใหม่ๆ พี่เชื่อว่า น้องจะทำคะแนนได้ดีขึ้น...เชื่อพี่เถอะ พี่ทำมาแล้ว

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง ม.6 ครับ