Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

รวิสรา ไชยวิจารณ์(น้องยี่หวา)จภ.ปทุมฯ

ชอบเรียน  amp by myself  เพราะ เข้าใจ กระชับ แบ่งย่อยเป็นเรื่องๆไป  เลือกเรียนได้  อยากจะบอกน้องๆ หรือเพื่อนๆ  ให้มาเรียนที่  AMP7200 เพราะว่า AMP7200 ดีและเจ๋งมาก

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ม.5 ค่ะ