Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

วิธวินท์ โลหะธีรภาพ(น้องวิน)อสช.

รัก   ชอบเรียน  amp  by  myself  เพราะ พี่ปุ๋มเก่งมี trick เยอะ แล้วมุกเยอะไม่เบื่อ

โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ม.5 ครับ