Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

จินณะณัฐ กุลจิตติเศรษฐ์ (น้องภาค)อสช.

เรียน  amp  by  myself  เพราะ พี่ปุ๋ม สอนดี ตลก สอนเข้าใจ เรียนแล้วเพลิน ไม่เบื่อ อยากจะบอกน้อง ๆ ที่มาเรียนที่ AMP7200 ว่า มาเรียนกันเยอะ ๆ พี่เค้าสอนดีเข้าใจ ไม่เปลืองตัว

 

โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ม.5