Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

เอื้ออังกูร กุลจิตติเศรษฐ์ (น้องกรณ์)อสช.

ชอบเรียน  amp  by  myself  เพราะ AMP7200 สามารถเรียนด้วยตัวเองได้ โดยมีครูที่เก่ง แถมมีเสียงหล่อด้วย อยากจะบอกน้อง ๆ ที่มาเรียนที่ AMP7200 ว่า มาเรียนเยอะๆน่ะ  !!!

 โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก ม.5 ครับ