Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ชวพัฒน์ รัตนไตรภพ (น้องโมโม่) ซ.ด.

พี่ปุ๋มสอนดีมากๆ เข้าใจง่ายดี  แล้วก็ระบบ amp by myself  เป็นระบบที่ดีมากครับ   อยากเรียนตอนไหนก็มาเรียน สะดวกมากๆครับ : )   ก็อยากให้มาเรียนที่ amp 7200 กันครับ เพราะมีพี่ปุ๋มที่สอนฟิสิกส์ที่เข้าใจง่ายมากๆ อธิบายครอบคลุมได้ดีมาก รัก amp7200 มากครับ

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ม.5