Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

วีรวัฒน์ เปล่งปลื้ม (น้องเจมส์) ส.ส.

เรียนคอร์สที่AMP  สอนดี มีการทำโจทย์หลากหลาย เนื้อหาอ่านง่าย มีการสรุปทำให้อ่านเข้าใจมีการเล่าเรื่อง ทำให้เรียนสนุกไม่เครียด คุณครูมีความเป็นกันเอง อยากให้มาเรียนกันเยอะๆ เพราะสอนดี สอนครบ มีโจทย์ให้ฝึกทำหลากหลายแนวมาก ราคาถูกด้วย

 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย