Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

พัชรธร เตชะพูลผล (น้องเดียร์) ซ.ย.

พี่ปุ๋มสอนเข้าใจ ค่อยๆสอนไม่เร็วจนเกินไป มีการยกตัวอย่างที่ตรงกับหัวข้อที่สอน แบบทีว่าฟังแล้ว ร้องอ๋อ เลย และก็มีโจทย์ให้ฝึกทำเยอะด้วยค่ะ

โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ ม.5