Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

เมลดา กนกโชติวรการ (น้องแหวน) อ.ส.ศ.

เรียนคอร์สที่AMPค่ะ  สอนดี ไม่สอนเร็ว ทำให้เข้าใจง่าย อธิบายทั้งวิธีลัด และวิธีตรง มีโจทย์หลากหลายแบบให้ทำทั้งง่ายและยาก  มาเรียนกันเยอะๆนะค่ะ พี่เค้าสอนดีนะ ไม่สอนเร็วด้วย เย้ !

โรงเรียนอัญสัมชัญศึกษา