Our Students | เสียงจากน้องๆ

นักเรียนปัจจุบัน

ธนากร สนิกวาที(น้องตี้)ส.มศว.ประสานมิตร

amp by myself ของ amp7200 นั้นสะดวกมากและพี่ปุ๋มสอนไม่น่าเบื่อเลยสนุกมาก ไม่รู้สึกเครียด และ สามารถเลือกเรียนได้หลายวิชาเหมาะสำหรับคนที่มีธุระบ่อยครับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยม ม.4